Medische en Forensische fotografie

medische fotografie

Sinds juli 2018 is Walter Sietinga gecertificeerd medisch, wetenschappelijk en forensisch fotograaf. Als medisch fotograaf werk je volgens vooraf opgestelde protocollen waar alles is vast gelegd. Zodanig dat de arts dmv de foto’s de behandeling kan bepalen en tijdens de behandeling kan toetsen of het gewenste resultaat zal worden behaald (voor, tijdens en na). Als medisch fotograaf ben je over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen. Patiënten worden in bijna alle gevallen door de arts door verwezen naar de medisch fotograaf. Het doel van de foto’s kan uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld Voor het behandel traject, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek of bewijsmateriaal als het om een mishandeling gaat.In de regel werkt een medisch wetenschappelijk en forensisch fotograaf voor ziekenhuizen, universiteiten, letselschade advocaten cq verzekeringen, politie en justitie

wetenschappelijke fotograaf

is een fotograaf die voor wetenschappelijke doeleinden dingen vastlegt. Dit kan variëren van medisch tot het fotograferen van bijvoorbeeld een schilderij dat gerestaureerd moet worden.

forensische fotografie

Een forensisch fotograaf werk meestal voor politie en of justitie en legt de PD (Plaats Delict) vast alsmede de autopsie door de patholoog anatoom  Maar ook Letsel door toedoen van mishandelingen  .
Het is echter niet zo dat een forensisch fotograaf alleen maar voor politie en justitie werkt, maar ook voor particulieren onderzoeksbureau’s en freelance patholoog anatoom en letselschade advocaten en/of verzekeringsmaatschappijen.

meer informatie
minder informatie
×