Privacybeleid Sietinga Fotografie

Privacyverklaring Sietinga Fotografie

1. Inleiding
Wanneer je contact met Sietinga Fotografie opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat we een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we je (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief) op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ons ook informatie zonder dat je het zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). We leggen je in deze privacyverklaring graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan wij om met jouw privacy?

1.1 . Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals bijvoorbeeld je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op onze website, je inschrijft voor de nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die verwerkt worden door Sietinga Fotografie of waarbij Sietinga Fotografie de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
Contactgegevens/ Vestigingsadres:

De Halve Trom 23
6678 bv Oosterhout Gld

T. +31 (0)655897067
E. info@Sietingafotografie.nl
KVK: 09120599

2. Waarvoor gebruikt Sietinga Fotografie jouw persoonsgegevens?
We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom wij deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe lang we jouw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier
Soms wil je graag contact met ons opnemen en daarom is op onze website een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerkt Sietinga Fotografie?
In het contactformulier vragen we je om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en om een vraag te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerkt Sietinga Fotografie deze gegevens?
We vragen om je naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en makkelijk. Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw naam te bewaren totdat jouw vraag is afgehandeld.

De meeste vragen beantwoorden wij per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer je het contactformulier invult, geef je ons toestemming om je te e-mailen met informatie die betrekking heeft op de door jou gestelde vraag.

Het invoeren van een telefoonnummer is optioneel. Wanneer je een telefoonnummer opgeeft, geef je ons toestemming om je te bellen over de vraag die je via het contactformulier hebt gesteld.

Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, vragen we je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen we ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wij gebruiken de gegevens die je ons via het contactformulier toevertrouwt niet voor andere doeleinden dan voor het beantwoorden van jouw vraag.

2.1.3. Waar slaat Sietinga Fotografie jouw gegevens op?
Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken in de onderlinge communicatie en om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaart Sietinga Fotografie jouw gegevens?
De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden over de vraag die gesteld is in het formulier. De gegevens worden minimaal twee maanden in onze mailbox bewaard. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

De gegevens gebruiken we niet voor doeleinden anders dan het beantwoorden van de vraag die je stelt in het contactformulier.

2.3. Cookies

2.3.1. Google Analytics
Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Sietinga Fotografie.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google. Ook anonimiseren wij de verzamelde data, door het laatste octet van jouw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar jou als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om jouw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies..

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens
Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Sietinga Fotografie te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van Sietinga Fotografie? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen van Sietinga Fotografie, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je Sietinga Fotografie vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die voor ons (en voor de derde partij) nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
Wanneer je contact opneemt met Sietinga Fotografie, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je ons toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Onze contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen
Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Sietinga Fotografie omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer je er met Sietinga Fotografie onderling niet uitkomt heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

meer informatie
minder informatie
×